Étiquette : Palais

  • Fanokanana ny Lapa ho an'i Jehovah sy vavaka ary valim-bavaka an'arivony

    [:fr] Fanokanana ara-panahy ny Lapan’ ny fivavahana, fiderana, ary fahagagana ny 18 aprily, 19 aprily ary mitohy hatramin’ny Pantekosta. Fotoana izay hitondrana ny Lapa eo anatrehan’ Andriamanitra, mba ho trano hitoeran’ ny anaran’ i Jehovah mandrakizay. Fotoana hanaovana voady, vavaka, fanatitra ary handraisana tso-drano « Fa ny indray andro eo an-kianjanao dia tsara noho ny arivo;…

  • Inauguration du palais: Des milliers de prières exaucées

    L’inauguration spirituelle du palais qui a eu lieu le 18 et 19 avril 2015 se poursuivra jusqu’à la pentecôte. Cet évènement consiste à porter le palais telle une offrande digne de la gloire de Dieu et où son nom résidera à jamais et ce, pour obtenir bénédictions et exaucer vœux et prières. Un jour au palais…