Catégorie : Enseignement

  • RESUME  SUR   LA GRANDE REVELATION de l’Apôtre Benjamina (sortie en décembre 2014)

    [:fr] APOC. 17 Vision de Jean sur l’époque de Jean Paul II è16 OCT 1978 – 02 AVR 2005 concernant la grande prostituée Apocalypse 17 : 9  «C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise». è A Rome, il y a 7 montagnes…

  • Fitoriana

    Ny FJTSA7, tarihin’ny Aposotoly Benjamina, dia fiangonana mitory ny fahamarinana ara-baiboly.  Ny tanjona kendrena dia ny hampahafantatra ny rehetra ny marina mba hanafaka azy (Jao 8: 32):  hanangana ny reraka, hanasitrana marary, hanafaka ny voafatotra sy ampahorina, hizara teny velona amin’izay mangetaheta fahamarinana ary indrindra indrindra ny  handraisan’ny olona rehetra  famonjena ka handovany ny fiainana…

  • Fandalinam-pinoana

    Velona eo amin’ny Apostoly Benjamina ny herin’Andriamanitra ka maro ny olona resy lahatra fa marina ny teny toriany.  Mba hitondrana azy ireo amin’ny batisan’ny fibebahana  ahazoany fiainana mandrakizay dia misy ny  «fandalinam-pinoana» na fianarana soratra masina. Ny fandalinam-pinoana na fianarana soratra masina Ampianarina soratra masina aloha ny olona resy lahatra ka manolo-tena, mba ahafantarany tsara…