Catégorie : Activité

 • Formation biblique et Baptème

  [:fr] La puissance de Dieu est vivante en l’Apôtre Benjamina Nombreux sont ceux qui ont été séduits par la véracité de ses prêches. C’est justement pour les emmener au baptême de l’eau et de la repentance aboutissant à la vie éternelle, que la formation biblique a été organisée. L’apprentissage du saint écrit ou formation biblique…

 • Fitoriana Filazantsara

  Ny FJTSA7, tarihin’ny Aposotoly Benjamina, dia fiangonana mitory ny fahamarinana ara-baiboly.  Ny tanjona kendrena dia ny hampahafantatra ny rehetra ny marina mba hanafaka azy (Jao 8: 32):  hanangana ny reraka, hanasitrana marary, hanafaka ny voafatotra sy ampahorina, hizara teny velona amin’izay mangetaheta fahamarinana ary indrindra indrindra ny  handraisan’ny olona rehetra  famonjena ka handovany ny fiainana…

 • Fitoriana

  Ny FJTSA7, tarihin’ny Aposotoly Benjamina, dia fiangonana mitory ny fahamarinana ara-baiboly.  Ny tanjona kendrena dia ny hampahafantatra ny rehetra ny marina mba hanafaka azy (Jao 8: 32):  hanangana ny reraka, hanasitrana marary, hanafaka ny voafatotra sy ampahorina, hizara teny velona amin’izay mangetaheta fahamarinana ary indrindra indrindra ny  handraisan’ny olona rehetra  famonjena ka handovany ny fiainana…

 • Fotoam-pivavahana sy vavaka fampaherezana

  Endrika maro no isehoan’ny fanompona an’Andriamanitra izay ataon’ny Ziona FJTSa7 (Ziona Fiangonan’i JEHOVAH Tompon’ny Sabata andro faha-7) ary amin’izany dia misy ihany koa ny fotoana hiaraha-mivavaka araka ny tenin’ny Apostoly Paoly hoe « aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro. » (Hebreo 10:25), ka eo…

 • Vavaka sy fampaherezana

  Endrika maro no isehoan’ny fanompona ataon’ny fiangonana FJTSA 7. Fivoriam-bavaka isaky ny andro masina handraisana famonjena, fiainam-baovao, fiadanana sy vahaolana, fitahiana, fanasitranana sy herin’ny Fanahy Masina, iarahana amin’ireo olombohosotra mpiara-miasa amin’ny Apostoly Benjamina. Isaky ny asabotsy (andro sabata) manomboka amin’ny 9ora30mn maraina…te ahafantatra momba ny sabata Isaky ny voaloham-bolana manomboka amin’ny 9ora30mn maraina… fa inona no…

 • Fandalinam-pinoana

  Velona eo amin’ny Apostoly Benjamina ny herin’Andriamanitra ka maro ny olona resy lahatra fa marina ny teny toriany.  Mba hitondrana azy ireo amin’ny batisan’ny fibebahana  ahazoany fiainana mandrakizay dia misy ny  «fandalinam-pinoana» na fianarana soratra masina. Ny fandalinam-pinoana na fianarana soratra masina Ampianarina soratra masina aloha ny olona resy lahatra ka manolo-tena, mba ahafantarany tsara…