Cris d’éloges durant la célébration de la Pâque


[:fr]Les cris d’éloges ont une place importante durant les cultes effectués par l’Eglise Sion FJTSa7.
Cette pratique n’a rien de nouveau mais fait partie des habitudes des serviteurs de Dieu depuis même le temps de David.
Des cris d’éloges entamés par les Doxa 7 Praise (groupe de louange).
Toute la hierarchie, petits et grands, louent le Seigneur en poussant des cris de joie.
Tout le monde se trouve rempli de joie dans la manifestation du Saint Esprit
Chacun chante de tout Coeur afin de glorifier le Créateur[:mg]Anisany manana ny toerany eo amin’ny fotoam-bavaka izay tanterahin’ny fiangonana Ziona FJTSa7 ny manandratra an’Andriamanitra amin’ny horakora-piderana.
Fomba amam-panao tsy vaovao fa efa fanaon’ireo mpanompon’Andriamanitra hatrany amin’ny andron’I Davida Mpanjaka.
Horakora-piderana izay tarihin’ireo mpidera zanaky ny fiangonana amin’ny alalan’ny hira
Tsy ankanavaka fa na ny olom-boahosotra isan’ambaratongany na olon-tsotra,na lehibe na kely, na ny matanjaka na ny malemy dia ,miara mihoby sy mifaly avanja avokoa manandratra ny Tompo.
Feno firavoravoana ao amin’ny Fanahy Masina ny rehetra
Samy midera amin’ny fony ny tsirairay ho fankasitrahana sy ho fanandratana Ilay nahary.[:]


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *